19 aug

De Blauwe Roos

Vooropgesteld: ik ben geen planoloog. Misschien is dat wel de reden dat ik de nieuwe rotonde bij Winschoten maar niet begrijp.

Vroeger was het zo eenvoudig. Je reed de afrit van de A7 af, kwam bij een voorrangskruising en sloeg rechtsaf naar Winschoten.
Tegenwoordig werkt het anders.

  1. Neem de afrit, aan het einde een haakse bocht naar links
  2. Steek de snelweg over via het nieuwe viaduct
  3. Neem een stukje rotonde
  4. Steek de snelweg opnieuw over, ditmaal via het oude viaduct

U leest het goed, 2 keer dezelfde snelweg over om een pracht van een rotonde te kunnen bekijken. Het is dan ook een plaatje. Water en moeras rondom schitterend gemetselde ‘kademuren’. Hoog boven het verkeer torenen 3 nieuw geplante oude bomen. Een fietspad is vernuftig door het geheel verweven.

Om dit wonder van moderne wegenbouw optimaal te benutten worden een paar verkeersstromen twee keer over de snelweg geleid, ook al was dat vroeger niet eens 1 keer nodig. Speciaal hiervoor zijn er naast het bestaande viaduct twee nieuwe viaducten gebouwd.

Jammer alleen dat een paar bochten zo haaks gemaakt zijn dat lange vrachtwagens een tiental kilometer moeten omrijden, maar een kniesoor die daarop let.

Noem mij maar een kniesoor, maar ik vraag me af welke bestuurder de goedkeuring heeft gegeven om 4 miljoen euro belastinggeld aan dit gedrocht te besteden. Nog afgezien van het omrijden, de verwarring en de onnodige opsmuk, werkt de rotonde beroerd. Volgens het DvhN leidt het zelfs tot een chaos.

De trend om elke voorrangskruising in Nederland te vervangen door rotondes is al jaren aan de gang. Het is ingegeven door een vergaande vorm van risicomijdend gedrag bij onze bestuurders. Risico is eng en moet ten allen tijde vermeden worden, koste wat het kost. Er komt een tijd dat jonge Nederlandse automobilisten niet meer in het buitenland mogen rijden, omdat ze nooit geleerd hebben hoe een kruising werkt.

Nou ben ik dus geen planoloog, maar volgens mij hoort een rotonde een middel te zijn om een verkeerssituatie te verbeteren. Hier in Oost-Groningen lijkt de rotonde een doel te zijn, een prestigeobject. Het ding heet de Blauwe Roos, maar van mij mag het de naam krijgen van de verantwoordelijk bestuurder. Dan is het in ieder geval duidelijk wie er zo kwistig met onze belastingcenten strooit.

28 jan

Authenticiteit en (nieuwe) marketing

@PietHurkmans vroeg me om deze observatie uit te leggen: Zou het aan authenticiteit liggen dat ‘oude’ marketeers niet gedijen op twitter?

Dat lukt me niet in 140 karakters, dus een kort blogje.

Schreeuwende korting op Twitter


Een ‘oude’ marketeer is een verkoper. Die is over het algemeen veel meer geïnteresseerd in de verkoop dan in het product. Zijn authenticiteit uit zich in de enthousiasme over de verkoop. Dat het gelukt is om iemand klant te maken.

Twitter is geen marktplaats. Op twitter zijn mensen geïnteresseerd in mensen, kennis en meningen. Lees verder

26 jan

Vechten tegen windmolens

Wouter Bos vindt dat modern kapitalisme de samenleving ontwricht en pleit voor een ”opvoeding tot burgerschap en een aan het algemeen belang dienstbare elite”. Heeft hij -behalve kilo’s boter op ’t hoofd- een punt? Als minister van financiën heeft Bos het voortouw genomen in de bestrijding van de crisis, met als prachtig voorbeeld ABN AMRO.

De bank die door mijnheer Rijkman Groenink vakkundig naar de afgrond is geleid. Na jaren van zwalkend mondiaal aankoopbeleid heeft Rijkman Groenink de raad van Commissarissen duidelijk gemaakt dat zijn groeistrategie gefaald had. Er zat maar een ding op: de boel verkopen. Heel Nederland was getuige van hoe subtiel en soepel deze verkoop liep. Treurig eindresultaat: Wouter Bos heeft de bank voor €66 miljard gekocht en vond het wel grappig om als Sociaal-Democraat eens een bank te kopen.

Bij ABN AMRO werken -in Nederland- zo’n 27.000 mensen. Het aantal ZZP-ers en kleine zelfstandigen in Nederland bedraagt ongeveer 1 miljoen. Het MKB in Nederland is een continue bron van innovatie, de belangrijkste innovatie van de bank bestaat uit onbegrijpelijke financiële producten, gebaseerd op het doorverkopen van hypotheken. De bank waar de falende topman €30,3 miljoen meekreeg, is door de staat met € 66 miljard in het zadel gehouden, de ZZP-er in nood is aangewezen op bijstand of voedselbank. Lees verder