19 aug

De Blauwe Roos

Vooropgesteld: ik ben geen planoloog. Misschien is dat wel de reden dat ik de nieuwe rotonde bij Winschoten maar niet begrijp.

Vroeger was het zo eenvoudig. Je reed de afrit van de A7 af, kwam bij een voorrangskruising en sloeg rechtsaf naar Winschoten.
Tegenwoordig werkt het anders.

  1. Neem de afrit, aan het einde een haakse bocht naar links
  2. Steek de snelweg over via het nieuwe viaduct
  3. Neem een stukje rotonde
  4. Steek de snelweg opnieuw over, ditmaal via het oude viaduct

U leest het goed, 2 keer dezelfde snelweg over om een pracht van een rotonde te kunnen bekijken. Het is dan ook een plaatje. Water en moeras rondom schitterend gemetselde ‘kademuren’. Hoog boven het verkeer torenen 3 nieuw geplante oude bomen. Een fietspad is vernuftig door het geheel verweven.

Om dit wonder van moderne wegenbouw optimaal te benutten worden een paar verkeersstromen twee keer over de snelweg geleid, ook al was dat vroeger niet eens 1 keer nodig. Speciaal hiervoor zijn er naast het bestaande viaduct twee nieuwe viaducten gebouwd.

Jammer alleen dat een paar bochten zo haaks gemaakt zijn dat lange vrachtwagens een tiental kilometer moeten omrijden, maar een kniesoor die daarop let.

Noem mij maar een kniesoor, maar ik vraag me af welke bestuurder de goedkeuring heeft gegeven om 4 miljoen euro belastinggeld aan dit gedrocht te besteden. Nog afgezien van het omrijden, de verwarring en de onnodige opsmuk, werkt de rotonde beroerd. Volgens het DvhN leidt het zelfs tot een chaos.

De trend om elke voorrangskruising in Nederland te vervangen door rotondes is al jaren aan de gang. Het is ingegeven door een vergaande vorm van risicomijdend gedrag bij onze bestuurders. Risico is eng en moet ten allen tijde vermeden worden, koste wat het kost. Er komt een tijd dat jonge Nederlandse automobilisten niet meer in het buitenland mogen rijden, omdat ze nooit geleerd hebben hoe een kruising werkt.

Nou ben ik dus geen planoloog, maar volgens mij hoort een rotonde een middel te zijn om een verkeerssituatie te verbeteren. Hier in Oost-Groningen lijkt de rotonde een doel te zijn, een prestigeobject. Het ding heet de Blauwe Roos, maar van mij mag het de naam krijgen van de verantwoordelijk bestuurder. Dan is het in ieder geval duidelijk wie er zo kwistig met onze belastingcenten strooit.