26 jan

Vechten tegen windmolens

Wouter Bos vindt dat modern kapitalisme de samenleving ontwricht en pleit voor een ”opvoeding tot burgerschap en een aan het algemeen belang dienstbare elite”. Heeft hij -behalve kilo’s boter op ’t hoofd- een punt? Als minister van financiën heeft Bos het voortouw genomen in de bestrijding van de crisis, met als prachtig voorbeeld ABN AMRO.

De bank die door mijnheer Rijkman Groenink vakkundig naar de afgrond is geleid. Na jaren van zwalkend mondiaal aankoopbeleid heeft Rijkman Groenink de raad van Commissarissen duidelijk gemaakt dat zijn groeistrategie gefaald had. Er zat maar een ding op: de boel verkopen. Heel Nederland was getuige van hoe subtiel en soepel deze verkoop liep. Treurig eindresultaat: Wouter Bos heeft de bank voor €66 miljard gekocht en vond het wel grappig om als Sociaal-Democraat eens een bank te kopen.

Bij ABN AMRO werken -in Nederland- zo’n 27.000 mensen. Het aantal ZZP-ers en kleine zelfstandigen in Nederland bedraagt ongeveer 1 miljoen. Het MKB in Nederland is een continue bron van innovatie, de belangrijkste innovatie van de bank bestaat uit onbegrijpelijke financiële producten, gebaseerd op het doorverkopen van hypotheken. De bank waar de falende topman €30,3 miljoen meekreeg, is door de staat met € 66 miljard in het zadel gehouden, de ZZP-er in nood is aangewezen op bijstand of voedselbank.

Het sociale gezicht van de crisisbestrijding kan ik niet zien. Spaarders die hun geld willens en wetens op een buitenlandse bank met verdacht hoge rentes zetten, worden geholpen. Ondernemers die interen om hun mensen maar te kunnen blijven betalen zoeken het zelf maar uit. De problemen van kleine ondernemers zijn grotendeels onzichtbaar, de meesten bijten liever hun tong af dan om hulp te vragen. In plaats daarvan stoppen ze, of ze zetten door en innoveren verder. En uiteindelijk zijn het die innovaties die dit land uit de crisis zullen trekken, zodat in de financiële wereld de bonussen weer betaald kunnen worden.

Rijkman Groenink verkoopt tegenwoordig –samen met vermogende vrinden– aandelen in windmolens. Die is vanaf de financiële hype naar de duurzaamheidshype overgesprongen. Terug naar de vraag of Bos een punt heeft; Ontwricht modern kapitalisme deze samenleving? Als een minister die de afgelopen jaren zelf hartstochtelijk dit kapitalisme heeft ondersteund en de hardwerkende kleine ondernemer de rug heeft toegekeerd deze vraag stelt, wie ben ik dan om hierop een antwoord te kunnen geven? Het vechten tegen windmolens lijkt kansrijker.